«

feb 14

Zomercompetitie 2018

Zomercompetitie seizoen 2018

22 april Beukerskanaal

6 mei Nieuwe kanaal Heerenveen

27 mei Oaldeboorn

17 juni Workummertrekvaart Parrega

8 juli oudegaarstebrekken

29 juli Aduarderdiep

26 augustus Zwemmer Westergeest

9 september haven Drachten

26 september onder voorbehoud Uitwelleringa