Contributie

De contributie voor 2015/2016

Jeugdlid t/m 13 jaar              € 3.-                                   Senior lid vispas                      € 23.-

Juniorlid 14 t/m 18 jaar         € 5.50                               Nachtvispas                               € 10.-

Senior lid                               € 10.-                                Derde hengel federatie           € 25.-

Jeugd lid vispas                     € 8.25                              Derde hengel Yde de Punt      € 10.-

Junior lid vispas                    € 23.-                                 Inschrijving eerste jaar            € 2.50

Bovengenoemde tarieven gelden bij automatische incasso,anders toeslag € 2.50

Voor 217 blijft de contributie ongewijzigd.

Eventuele opzeggingen moeten voor 15 september bij de penningmeester binnen zijn.