↑ Terug naar Privé: Archief

55+ wedstrijden 2014

55+wedstrijden

Dit zijn de data en locaties voor de eerste zes 55+ wedstrijden op maandagmidda:

28 april    Waterzuivering De Punt                         Inschrijven en loten in de MFA vanaf                                                                                              11.30 uur
12 mei      Taarlose brug richting Assen                 Loting aan de waterkant
19 mei      Tussen de sluizen Halfweg westzijde    Loting aan de waterkant
26 mei      Tegenover scheepswerf de Punt           Loting aan de waterkant
2 juni        Bosch en Vaart westzijde                        Loting aan de waterkant
16 juni      Waterzuivering de Punt                          Loting aan de waterkant

Voor alle wedstrijden geldt:
Loting vanaf 12.30. Start wedstrijd om 13.00 uur d.m.v toeter.
Kom op tijd want de organisatie wil ook graag om 13.00 beginnen met vissen
Hengels klaarmaken op de gelote plaats
Einde wedstrijd d.m.v. toeter om 17.00 uur.
Gevangen vis wegen op de gelote plek.
Inleg €2,50 per wedstrijd. Betaling bij de eerste wedstrijd.
Alle gevangen vis telt mee, behalve paling, snoek, snoekbaars en karper.
Per wedstrijd verloting van een extra prijs met een waarde van € 10.-
Er mag met 2 hengels gevist worden.